Od 10 lat organizowane są spacery edukacyjne śladami znikających miejsc, uliczek, domów i historii ludzi, którzy tam mieszkali. Tegoroczny spacer obejmie teren ulicy Mickiewicza. W czasie spaceru zostanie przybliżona historia powstania ulicy, a także jej mieszkańców. Ulica Mickiewicza należy do najstarszych ulic miasta i poprzez jej historię możemy prześledzić historię miasta od czasów rezydencji magnackiej po czasy rozwoju przemysłowego ośrodka w Białymstoku.