Wschód Kultury / Inny Wymiar 2018Dla mediów -

Dla mediów

Zgłoszenia po akredytacje medialne przyjmowane będą od 20 do 27 sierpnia wyłącznie poprzez kontakt mailowy na adres m.kalina@bok.bialystok.pl.

W zgłoszeniu prosimy podać imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz dane redakcji / mediów, które Państwo reprezentujecie.

O przyznaniu akredytacji decyduje koordynator (BOK) – liczba akredytacji jest ograniczona.

O terminie i miejscu odbioru akredytacji poinformujemy po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.