Wschód Kultury / Inny Wymiar 2019Kontakt -

Kontakt

Koordynator festiwalu:

Białostocki Ośrodek Kultury
ul. Legionowa 5,
15-281 Białystok
impresariat@bok.bialystok.pl
NIP: 542-326-47-95
REGON: 366210700
Nr RIK: 09/17

Koordynator:

Mariusz Bieciuk
bieciuk@centrumzamenhofa.pl

Białostocki Ośrodek Kultury jest miejską instytucją kultury. Festiwal realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Białystok, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.