Wschód Kultury / Inny Wymiar 2019O festiwalu -

O festiwalu

Koniec wakacji z Innym Wymiarem!

Tegoroczny Wschód Kultury, po odsłonie rzeszowskiej (21-23 czerwca) i lubelskiej (27-30 czerwca) zakończy w Białymstoku Inny Wymiar, który potrwa od 29 sierpnia do 1 września.

Podczas festiwalu swoją twórczość prezentują zawsze artyści wywodzący się z różnych narodowości i kultur, również tych, które współtworzyły w przeszłości historię i kulturę regionu.

W programie znajdzie się mnóstwo wydarzeń: koncerty, wystawy, spektakle, filmy, spacery edukacyjny i muzyczno-historyczny oraz działania familijne dla całej rodziny. Koordynatorem festiwalu jest Białostocki Ośrodek Kultury.

Festiwal Inny Wymiar od 2013 roku odbywa się w ramach projektu Wschód Kultury, który integruje środowiska artystyczne miast Polski Wschodniej i artystów krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy).

Wschód Kultury jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury oraz miasta: Rzeszów, Lublin i Białystok. Przedsięwzięcie odbywa się dzięki zaangażowaniu środowisk twórczych, samorządów wschodniej Polski.

Organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Narodowe Centrum Kultury
Miasto Białystok
Białostocki Ośrodek Kultury

Partnerzy:
Białostocki Teatr Lalek
Fundacja Pro Anima
DanceOFFnia Studio Działań Kreatywnych
Galeria Arsenał w Białymstoku
Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku
Maria Żynel i Julita Charytoniuk
Stowarzyszenie Kulturalne “Pocztówka”
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego „AB-BA”
Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno Społeczne
Białostockie Towarzystwo Fotograficzne
Instytut Ukraiński
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020

Patronat Honorowy:
Prezydent Miasta Białegostoku

Patroni medialni:
Kultura Dostępna
Gazeta Wyborcza Białystok
Gazeta Wyborcza
Kurier Poranny
BiałystokOnline.pl
TVP3 Białystok
Polskie Radio Białystok

Sponsorzy:
Augustowianka
Browar Waszczukowe

Wschód Kultury
Europejski Stadion Kultury – Rzeszów
Inne Brzmienia Art&Music Festival – Lublin