Obszerna, bogato ilustrowana pozycja traktująca o tym, co się nosiło w Białymstoku w latach 1939-1959. W tym wydawnictwie moda stała się pretekstem do pokazania wojennej i powojennej historii Białegostoku z pozycji zwykłego człowieka, statysty na scenie dziejów. Obrazuje nie tylko zmieniające się trendy stylowe, ale też zmiany społeczne, które zaszły w naszym mieście w związku z utratą połowy mieszkańców i przybyciem nowych z okolicznych wsi, miasteczek czy z Grodzieńszczyzny. Pokazuje ich sposób spędzania wolnego czasu, gusta, rozrywki i aspiracje. To właśnie oni przynieśli nową tożsamość, która przyczyniła się do radykalnej zmiany tożsamości kulturowej Białegostoku.

Książka zawiera ponad 400 fotografii, w znacznej mierze zaczerpniętych z Mediateki Centrum im. Ludwika Zamenhofa oraz od prywatnych kolekcjonerów, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów Mieczysława Marczaka. Materiał ilustracyjny uzupełniają zdjęcia zachowanych autentycznych ubiorów z tamtej epoki.