prowadzący: Wiesław Wróbel
online (LINK)

Dzięki książkom Andrzeja Waszkiewicza i Rusłana Kulewicza przeniesiemy się do dawnego Grodna. Poznamy przeszłość miasta, widzianą zarówno z perspektywy historyka, jak i dziennikarza, który spisał wspomnienia najstarszych mieszkańców. Te dwie narracje tworzą przeplatający się na poły sentymentalny, na poły dramatyczny niezwykle barwny opis dalszej i bliższej historii jednego z najważniejszych kresowych miast II Rzeczpospolitej, należącego dziś do Republiki Białoruś.

Andrzej Waszkiewicz – historyk, kierownik działu historii najnowszej Muzeum Historii i Archeologii w Grodnie. Studiował na uniwersytecie w Grodnie, odbył też roczny staż naukowy we Wrocławiu. Autor kilkunastu naukowych i popularnonaukowych książek o historii Grodna i okolic. Przewodnik po Białorusi. Współpracuje z „Magazynem Polskim”.

W swojej książce „Smaki dawnego Grodna” Waszkiewicz proponuje nam podróż w czasie i spacer ulicami miasta, którego już nie ma. Jak twierdzi: „Książka nie jest przewodnikiem po Grodnie. To raczej zbiór szkiców o znanych ludziach starego Grodna, okazałych budynkach miasta, gospodarce miejskiej… Polecam jej przeczytanie tym, którzy posmakowali już naszego Grodna i chcą odświeżyć swoje wrażenia i pogłębić wiedzę o mieście”.

Rusłan Kulewicz – reporter, fotograf, krajoznawca. Najszybszy na rowerze dziennikarz, doskonale znany mieszkańcom Grodna. Od 2013 roku pracuje w Hrodna.life.

Kulewicz postanowił zebrać wspomnienia najstarszych mieszkańców Grodna, więc w 2018 roku objechał miasto rowerem w poszukiwaniu ludzi chcących podzielić się swoimi historiami. Zebrał ponad 30 opowieści i około setki zdjęć, głównie z okresu przedwojennego. W 2018 roku wydał książkę „Jedno miasto, różne wspomnienia” ze wspomnieniami z lat 1930-1940. Rok później wydał jej kontynuację – „Historie z grodzieńskich ulic”.

Wiesław Wróbel – białostoczanin, ukończył historię na Uniwersytecie w Białymstoku. Aktualnie bibliotekarz w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia. Od ponad dekady bada przeszłość Białostocczyzny i Białegostoku przed 1939 r., ze szczególnym uwzględnieniem historii w okresie zaboru rosyjskiego. W swojej pracy skupia się przede wszystkim na mikrohistoriach: dziejach poszczególnych domów, rodzin, instytucji i organizacji. Autor kilkunastu monografii historycznych i ponad 50 artykułów naukowych dotyczących historii regionalnej. Laureat Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku w kategorii ochrony dziedzictwa.