Spotkanie z twórcami wystawy Niewidzialni.

wytyczne dla wydarzeń organizowanych przez Białostocki Ośrodek Kultury (BOK) podczas Festiwalu Wschód Kultury / Inny Wymiar (PL, PDF)