Przedstawiony zostanie dorobek znanych białostoczan jak Wiera Gran czy Zygmunt Białostocki, ale prezentacja skupi się na mniej znanych twórcach białostockich takich jak Szymon Osowicki, Misza Szpoliański, Herc Rubin, Jay Gorney (A. Gornecki), Chajele Grober i wielu innych, którzy odnieśli sukces na scenach i w studiach filmowych całego świata, a w Polsce i w Białymstoku niewiele osób o nich słyszało.

Przypomniani zostaną również twórcy nieurodzeni w Białymstoku, ale związani z miastem poprzez miejsce zamieszkania i karierę artystyczna, tacy jak Sz. Berezowski, E. Rosner, P. Kapłan czy J. Petersburski.

Z oryginalnych analogowych płyt odtworzonych zostanie po jednym wybranym utworze każdego z artystów, a towarzyszyć mu będzie krótkie przedstawienie biografii twórcy. Między kompozycjami odtwarzanymi z gramofonu przez Piotra Znanieckiego zagranych zostanie na żywo kilka utworów specjalnie zaaranżowanych na tą okazję przez zespół Frey-Lech Trio.

wytyczne dla wydarzeń organizowanych przez Białostocki Ośrodek Kultury (BOK) podczas Festiwalu Wschód Kultury / Inny Wymiar (PL, PDF)