prowadzenie spotkania: Mikołaj Wawrzeniuk

Leszek Szerepka (ur. w 1964 r. w Otwocku) – doktor nauk historycznych, dyplomata i pisarz. Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Długoletni pracownik Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w Warszawie, a obecnie wykładowca w Studium Europy Wschodniej UW. W polskich placówkach dyplomatycznych na Wschodzie (Moskwa, Kijów i Mińsk) spędził łącznie kilkanaście lat, m.in. w latach 2011-2015 był ambasadorem RP na Białorusi. Autor licznych publikacji dotyczących obszaru byłego ZSRS, w tym kilku książek, tak o charakterze naukowym, jak i beletrystycznym. W ostatnim okresie wydał: zbiór esejów zatytułowany Oblicza Białorusi  (Białystok 2016), monografię naukową Kozacy w Rosji Borysa Jelcyna (Warszawa 2020) oraz trzy powieści z gatunku political fiction: Ukraiński gambit (Warszawa 2019), Operacja Tuchola. Antypolska akcja Kremla (Warszawa 2021) i Białoruski snajper (Białystok 2021).