Wschód Kultury / Inny Wymiar 2022O festiwalu -

O festiwalu

Festiwal Wschód Kultury / Inny Wymiar odbędzie się w Białymstoku od 25 do 28 sierpnia 2022 i będzie to już jego 10. edycja!

Inny Wymiar istnieje od 2007 roku, sześć lat później pojawił się w nowej odsłonie, w ramach projektu łączącego we współpracy kulturalnej trzy miasta wschodniej Polski (Białystok, Lublin i Rzeszów) z krajami Partnerstwa Wschodniego. Od początku prezentuje bogactwo wielokulturowości Podlasia, w szczególności Białegostoku. Promuje ideę dialogu i tolerancji w mieście zróżnicowanym kulturowo, gdzie od wieków współegzystowali ze sobą Polacy, Rosjanie, Białorusini, Tatarzy, Ukraińcy, Litwini, Żydzi i Niemcy. Przywraca pamięć o utraconym, jednocześnie ukazując dokonania współczesne, łączy historię ze współczesnym działaniem artystycznym. Podczas festiwalu swoją twórczość prezentują zawsze artyści wywodzący się z różnych narodowości i kultur, również tych, które współtworzyły w przeszłości historię i kulturę regionu.

katalog festiwalowy (PL, PDF)

 

Organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Narodowe Centrum Kultury
Białostocki Ośrodek Kultury
Miasto Białystok

Wydarzenie objęte jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

Patronat medialny:
Wyborcza.pl Białystok
Radio Akadera
Proanima.pl
Białystok Online
Polskie Radio Białystok

Sponsor:
Augustowianka

Partnerzy:
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020
Podlaskie Stowarzyszenie Tańca
Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych Supernova
Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej
Górski i Kaufman Bros & Sistas

 

Festiwal zrealizowano ze środków MKiDN i budżetu Miasta Białegostoku w ramach projektu Wschód Kultury koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Partnerem oficjalnym wydarzenia Inny Wymiar w ramach Festiwalu WSCHÓD KULTURY jest unijny Program PL-(BY)-UA 2014-2020. Działając od blisko 20 lat wspiera on projekty oparte na współpracy, wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy instytucjami zlokalizowanymi wzdłuż zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Wszystkie projekty są współfinansowane przez UE, mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców pogranicza, w tym również do ochrony i promocji wspólnego dziedzictwa kulturowego. Program na lata 2014-2020 skoncentrował się wokół czterech obszarów tematycznych: Dziedzictwo, Dostępność, Bezpieczeństwo, Granice i wspiera przeszło 160 projektów o wartości ponad 170 mln euro, realizowanych przy zaangażowaniu ponad 400 partnerów po obu stronach granicy.

Wschód Kultury
Europejski Stadion Kultury – Rzeszów
Inne Brzmienia Art&Music Festival – Lublin