prowadzenie: Sebastian Wicher

Przemierzając ścisłe centrum Białegostoku pośród zabytkowej i współczesnej zabudowy rzadko zdajemy sobie sprawę, co kryje się pod powierzchnią. Na obszarze niespełna półtora kilometra kwadratowego miasta znajduje się kilka miejsc po cmentarzach nowożytnych, a także upamiętniających zagładę białostockich Żydów podczas II wojny światowej. Na żadnym z nich nie zachowały się widoczne ślady nagrobków, czy innych elementów charakterystycznych dla nekropolii, ale większość nadal stanowi miejsce spoczynku tysięcy białostoczan przynależnych do różnych grup etnicznych i wyznań, świadczących o wielokulturowości miasta.
Spacer śladami białostockich nekropolii to doskonała okazja nie tylko do zgłębienia bogatej i dramatycznej historii tych miejsc, ale także form i sposobów ich upamiętnienia.