Partes to złożony z zawodowych wokalistów męski zespół śpiewu cerkiewnego. Powstał w Poznaniu w 2015 roku z inicjatywy Michała Łaszewicza.
Unikalny repertuar zespołu to owoc wieloletnich poszukiwań i starannej selekcji zabytków prawosławnej sztuki wokalnej narodów I Rzeczypospolitej.
Koncerty zespołu Partes to wyrafinowany śpiew, w który wpleciona jest opowieść o historii cerkiewnych śpiewów. Artyści występują odziani w specjalnie zaprojektowane stroje, inspirowane staroruskim stylem monastycznym.
Zespół bierze udział w licznych festiwalach oraz projektach specjalnych w Polsce i poza granicami, m. in. w Estonii, Ukrainie, Serbii, Słowacji. Współpracuje z instytucjami kultury i organizacjami pożytku publicznego.