Licu. Rumuńska historia
(reż. Ana Dumitrescu, Rumunia 2017, 87’)

Skomplikowana historia Rumunii opowiedziana przez pryzmat życia 92-letniego mężczyzny. Licu żyje dziś samotnie w domu pełnym fotografii i przedmiotów, które przywołują wspomnienia. Ukochana żona, wakacje z przyjaciółmi, choroby i śmierć, a to wszystko w cieniu wojny i totalitarnej władzy partii komunistycznej. Opowieść o miłości, starości, przemijaniu, a przede wszystkim o tym, jak historia kraju potrafi odcisnąć piętno na życiu zwykłych ludzi.

Pokaz zorganizowany przy współpracy z Rumuńskim Instytutem Kultury w Warszawie.
Słowo wstępne przed filmem: Mihai Fulger (Filmoteka Rumuńska).

Mihai Fulger – krytyk filmowy i kurator z Bukaresztu. Ma na koncie ponad 1000 tekstów o kinie. Członek Stowarzyszenia Krytyków Filmowych działającego w ramach Związku Rumuńskich Filmowców (UCIN) i Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych (FIPRESCI), a od 2018 roku – także Europejskiej Akademii Filmowej (EFA). Współpracuje z wieloma rumuńskimi festiwalami filmowymi. Jako przedstawiciel FIPRESCI zasiadał w jury wielu festiwali filmowych (m.in. w Berlinie, Busan, Kluż, Gijón, Sztokholmie, Warszawie). Jego pierwsza książka „Nowa Fala w kinie rumuńskim” zdobyła w 2007 roku – jako najlepsza książka o kinie – Nagrodę im. George’a Littery, przyznaną przez Stowarzyszenie Krytyków Filmowych. Współzałożyciel kwartalnika „Film”, wydawanego przez UCIN. Od 2012 roku pracuje w rumuńskiej Filmotece Narodowej (ANF). Jest w trakcie pisania doktoratu z filmoznawstwa.