Spektakl złożony z etiud teatralnych do piosenek z muzycznego projektu Narodny Albom. Wystąpią w nim członkowie koła teatralnego w języku białoruskim „Zabawa w teatr”.
Narodny Albom to „wyśpiewana” historia białoruskiego przygranicznego miasteczka w latach 20. i 30. XX stulecia. To wyidealizowany świat stworzony przez grupę niezależnych białoruskich artystów.

„Twórcą koncepcji przedsięwzięcia i autorem większości słów piosenek był miński grafik, designer, poeta i tłumacz Michał Aniempadystau… Nowemu projektowi jego uczestnicy nadali nazwę Narodny Albom – Album Ludowy. Był on nie tylko nowy, ale też nowatorski: miał stać się muzyczną wyprawą na tereny przedwojennego polsko-sowieckiego pogranicza; furtką do świata, któremu kres położyła II wojna światowa, a pamięć o nim zatarły lata komunistycznej propagandy… Spektakl stał się sensacją, a piosenki – przebojami, które w celu popularyzacji języka cytowali na lekcjach białoruskiego nauczyciele. Z powodu jednak rzekomo antyradzieckiej tematyki Narodny Albom nie zaistniał na wielkich scenach, w radiu i telewizji. Pozostał legendą drugiego obiegu.” Cezary Goliński