Przeniesiemy naszą publiczność w ciepłe dni 18-22 sierpnia 1744 roku na szwedzki dwór królewski, który w tych dniach świętował zaślubiny królewicza, późniejszego króla Szwecji – Adolfa Fryderyka. Ową podróż w czasie odbędziemy za sprawą muzyki niezwykle interesującego i cenionego barokowego kompozytora Johana Helmicha Romana (1694–1758), którego dzieła zyskały mu tytuł „ojca muzyki szwedzkiej”.

Koncert monograficzny J.H. Romana jest przedsięwzięciem absolutnie unikatowym, gdyż pierwszym na terenie naszego kraju. W koncercie wezmą udział muzycy z całego kraju specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej.