<<„To wszystko za późno!” wykrzyczał nam Pan Józef z Krynek (ur. 1932) podczas ekspedycji badawczej tropem kultury dawnych miasteczek żydowskich Podlasia. Pozostały tylko ślady, strzępki, okruchy dawnych melodii, tańców, kultury „naszych” Żydów.>>

Koncert „Ślady” to efekt wspólnych poszukiwań muzyki dawnych żydowskich miasteczek Polski i Białorusi. Kapela Batareja i Kapela Zhydovachka w ramach projektu Shtetlfest podążają niewyraźnym tropem melodii i dźwięków, które wypełniały ówcześnie sztetle i okoliczne wioski.
Na muzyczno-taneczny wieczór złożą się polki, walce i pieśni, które ogrywali i śpiewali niegdyś po swojemu muzykanci polscy, białoruscy i żydowscy.
W ramach wydarzenia zostanie też ponownie otwarta przestrzeń dawnej szkoły żydowskiej „Tarbut”, którą wypełnią instalacje zrealizowane w 2020 roku pod kuratelą Społecznego Muzeum Żydów Białegostoku i Podlasia.

Kapela Batareja powstała w 2017 roku w Białymstoku, jest zafascynowana muzyką tradycyjną z różnych stron Polski. Coraz częściej sięga jednak po repertuar jej wschodniej części – muzykę Suwalszczyzny, Podlasia, Lubelszczyzny i Zamojszczyzny, a także wschodniego pogranicza. Zespół
grał na wielu potańcówkach wiejskich, miejskich i imprezach plenerowych, głównie na Podlasiu. Gościł też w Centrum Kultury i Edukacji Polskiej PLUS w Brukseli oraz w Europejskim Urzędzie Patentowym w Hadze.
Kapela zdobyła tytuł honorowy „Open_Slow” podczas Festiwalu SlowFest w Supraślu oraz została laureatem konkursu Stara Tradycja na festiwalu Wszystkie Mazurki Świata 2019.

Kapela Zhydovachka to pochodząca z Borysowa na Białorusi żeńska grupa wokalno-taneczna. Powstała w 2017 roku, jej liderką jest Natalia Hołowa.
Grupa wykonuje pieśni w jidysz z początku XX wieku i żydowskie tańce, prowadzi również warsztaty.