„Wędrujący ptak” to opowieść na styku kultur – polskiej muzyki tradycyjnej i ukraińskiej sztuki śpiewu autentycznego, połączonych więzami improwizacji i kompozycji. Program został przygotowany specjalnie na Festiwal – to premiera nowych kompozycji, form i przestrzeni do fortepianowych improwizacji, muzycznych komentarzy, których punktem wyjścia i głównym źródłem inspiracji są pieśni i melodie zebrane podczas samodzielnych folklorystycznych ekspedycji oraz tradycyjne pieśni wykonywane przez autorytet w dziedzinie sztuki śpiewu tradycyjnego z Ukrainy – zespół Drevo.

Motywem przewodnim pojawiającym się we wszystkich pieśniach jest tytułowy obraz ptaka – którego symbolika jest wielowątkowa – dotykająca sfery duchowej, metafizycznej i społecznej. Ptak w folklorze ukraińskim jest mistycznym uosobieniem ludzkiej duszy. Istnieją historyczne legendy, w których dusza, wykorzystjąc ptaka, przylatuje do nowonarodzonego dziecka, odlatując po śmierci sędziwego człowieka do innego wymiaru. W muzyce ludowej ptaki są tajemniczymi postaciami przynoszącymi wieści, a motyw dialogu między człowiekiem i ptakiem to bardzo popularne zjawisko w tradycyjnych pieśniach ukraińskich.

Ptak to stworzenie obdarzone przez człowieka niezwykłym zaufaniem i szacunkiem…

Skład:
Łukasz Ojdana – fortepian, elektronika
Mariia Ojdana – śpiew

Drevo – pierwszy i najstarszy w Ukrainie zespół pieśni tradycyjnych, funkcjonujący już 43 lata (powstał w 1979 roku). Kieruje nim jego założyciel, profesor etnomuzykologii, Jewhen Jefremow. Skład zespołu się zmieniał, ale jego trzon zawsze tworzyli profesjonaliści: muzykolodzy, kompozytorzy, badacze folkloru. Członkowie grupy za cel swojej działalności przyjęli gromadzenie, naukowe badanie oraz próby możliwie wiernego naśladowania i odtworzenie w śpiewie zespołu tradycji ukraińskich pieśni ludowych. Dlatego na główną część repertuaru składają się tradycyjne pieśni ludowe z różnych regionów Ukrainy, nagrane przez członków Dreva. To przede wszystkim materiały z Polesia (w szczególności zebrane od wykonawców zamieszkujących niegdyś obecną zonę w pobliżu Czernobyla), z leśno-stepowego terytorium naddnieprzańskiego i ze wschodniego Podola. Drevo stale występuje na festiwalach w Ukrainie i za granicą: w Belgii, Gruzji, na Litwie, Łotwie, w Niemczech, Polsce, Francji, Uzbekistanie. Pieśni w wykonaniu zespołu były wykorzystywane w filmach, a część repertuaru ukazała się na pięciu płytach Dreva wydanych w Ukrainie i w Polsce oraz na kilku płytach kompilacjach.

Zespół wystąpi w składzie: Tetiana Sopiłka, Hanna i Serhij Ochrimczuk, Jurij Pastuszenko.