Uważne spojrzenie
Podlasie oczami Marka Doleckiego

Rozlewiska rzek, krowy na pastwiskach, ławeczki przy drogach, oczy pamiętające dawno minione czasy… Takie obrazy zrosły się z wyobrażeniem Podlasia i są już chyba nieodłączną częścią mitu o tej krainie.
Spojrzenie Marka Doleckiego sięgało znacznie dalej niż tematy, jakie realizował jako reporter, choć i w nich widać niebywałą spostrzegawczość, zmysł i wrażliwość, szczególnie ukierunkowaną na drugiego człowieka. Fotograf, wspomagany obiektywem aparatu, kierował wzrok na zanikającą tkankę miejsca, wsłuchiwał się w ostatnie tchnienia dawnego świata, czujnie obserwując zarazem wszystko to, co nowe: zmiany urbanistyczne, kulturowe czy pokoleniowe, które zaczynały kształtować przyszłość, w jakiej obecnie żyjemy.
Zatrzymajmy się na chwilę i spójrzmy na przełom lat 80. i 90. XX wieku. Wielu osobom ten czas może już uleciał z pamięci, część z nas go wcale nie doświadczyła, na szczęście został „zatrzymany” na fotografiach, będących wycinkiem podróży, jakie Marek Dolecki odbył po podlaskiej krainie. Tej mitycznej i tej całkowicie przyziemnej.

Marek Dolecki (1943-2015) – fotografował od 1972 roku, a od 1974 także uczył fotografii. W latach 1977–1987 był aktywnym członkiem Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego. Należał też do Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców oraz Związku Polskich Artystów Fotografików. Od 1988 roku, jako fotoreporter prasowy, współpracował z gazetami regionalnymi i ogólnopolskimi. Był nauczycielem w Policealnym Studium Fotografii w Białymstoku. W 1989 roku, w uznaniu osiągnięć fotograficznych został uhonorowany tytułem Artiste FIAP (AFIAP), nadanym przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej FIAP.